Visie

Louter kijkend naar de binnenlandse Amerikaanse politiek, zou ik het nog niet zo een-twee-drie weten.

Op grond van de overwegingen dat een president zijn religieuze overtuiging niet aan burgers dient op te dringen en de staat ernaar moet streven niet (beduidend) meer uit te geven dan er binnenkomt, zou Kerry in aanmerking komen.

Toch heb ik dan nog mijn bedenkingen. De Democraten hebben een traditie om meer op de overheid te leunen voor het oplossen van problemen.

De eerste verantwoordelijkheid dient echter bij het individu te liggen.

Het belangrijkste waarover de president van de Verenigde Staten gaat, is wat mij – zeker als niet-Amerikaan – betreft de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid.

Mijn vertrouwen gaat uit naar de kandidaat die inziet dat de aanslagen van 11 september 2001 een uiting zijn van een tot voor kort ongekende dreiging, uitgeoefend door terroristen en dictatoriale regimes die niet (zullen) terugdeinzen om massaslachtingen aan te richten in de door hen als vijandig beschouwde westerse landen.

Mijn vertrouwen gaat uit naar de kandidaat die zijn politieke inspanningen om de gevaren het hoofd te bieden, zonodig met militaire middelen kracht wil bijzetten.

Mijn vertrouwen gaat uit naar een kandidaat die beseft dat diplomatiek overleg in internationale fora niet mag leiden tot verlamming bij het verdedigen van de fundamentele waarden vrijheid en veiligheid.

Mijn vertrouwen gaat uit naar de kandidaat die zijn strategie niet laat bepalen door de polls, maar door zijn visie op het belang van zijn land en dat van de vrije wereld.

Mijn stem gaat uit naar president Bush.

Patrick van Schie is directeur van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme en de VVD.

    • Patrick van Schie