Vakorganisatie trainers opgeheven

De nationale federatie voor werkers in de sport (NFWS) wordt opgeheven. Bij de bijna 25 jaar oude organisatie zijn 10.000 trainers en coaches uit 24 takken van sport aangesloten. De vakorganisatie heeft als doel de deskundigheid onder trainers te vergroten. Het schrappen van de instellingssubsidie (ongeveer 280.000 euro) door het ministerie van VWS maakte een voortbestaan niet mogelijk. De acht medewerkers zijn ontslagen.