Nieuw aanbod Argentinië aan schuldeisers

In een grote herstructureringsoperatie heeft de regering van Argentinië bezitters van Argentijns schuldpapier een ruil aangeboden van oude voor nieuwe obligaties ter waarde van ongeveer 40 miljard dollar.

Het aanbod kwam in een pakket schuldsaneringsmaatregelen dat de Argentijnse minister van Economie, Roberto Lavagna, gisteren ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de Amerikaanse beursautoriteit Securities and Exchange Commission (SEC). Goedkeuring van de SEC, alsook van autoriteiten in een aantal andere landen waar Argentijns schuldpapier wordt gehouden, is noodzakelijk om het omwisselingsprogramma tussen eind deze maand en half januari volgend jaar te kunnen uitvoeren.

Argentinië heeft een totale nominale buitenlandse schuld van ongeveer 130 miljard dollar (102 miljard euro), waarvan 80 miljard bij obligatiehouders. Aan achterstallige rente hierover is het land nog eens ruim 20 miljard schuldig.

Eind 2001, in een periode van grote financiële onzekerheid en politieke spanning, besloot de toenmalige Argentijnse regering afbetaling van de staatsschuld te verzaken. Na afspraken met het Internationaal Monetair Fonds over een strenger financieel-economisch beleid kreeg Argentinië nieuwe internationale leningen. Voorwaarde was een akkoord met de obligatiehouders.

Argentinië deed de schuldeisers eerder al voorstellen. De laatste keer was dat in juni van dit jaar. Dat aanbod kwam er op neer dat obligatiehouders ongeveer een kwartje terugkregen van elke dollar Argentijnse schuld die ze bezitten. Dat aanbod werd afgewezen.

Het huidige aanbod komt neer op 29 tot 31 cent per dollar, zo berekende een analist van Credit Suisse First Boston in The Wall Street Journal van vanmorgen. Een woordvoerder van een groep obligatiehouders met 38 miljard dollar aan Argentijns schuldpapier, noemde het voorstel ,,teleurstellend en helemaal geen verbetering''.

In het voorstel van Lavagna wordt 103 miljard dollar aan schuld en rente omgeruild voor nieuwe obligaties ter waarde van 41,8 miljard dollar indien meer dan 70 procent van de schuldeisers daarmee akkoord gaat. Bij minder dan 70 procent biedt de Argentijnse regering slechts 38,5 miljard.

Volgens Rob Drijkoningen van ING Investment Management is het aanbod ,,een stapje in de juiste richting''. Hij verwacht evenwel dat het ,,zeker niet het laatste bod zal zijn'' en dat een schuldakkoord op zijn vroegst in de loop van volgend jaar haalbaar is. In Nederland is onder meer pensioenfonds Metaal en Techniek eigenaar van Argentijns schuldpapier.