Muziek bij omroep compleet anders

De bezuiniging van zes miljoen euro op het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) leidt tot een complete reorganisatie van het MCO, waarbij vanaf augustus 2005 geleidelijk aan negentig arbeidsplaatsen verloren gaan.

De musici van het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest gaan op in een grote pool, waaruit op basis van een kleine en een grote kern verschillende orkesten kunnen worden geformeerd. Een definitief besluit over de toekomst van het Metropole Orkest wordt een jaar uitgesteld. Het Groot Omroepkoor wordt verkleind en zal ook bij de landelijke orkesten inzetbaar zijn.

Dat is de uitkomst van een maandenlange strijd in Hilversum over de exacte invulling van de bezuiniging op het MCO, die werd opgelegd door staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) en werd goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het plan wordt vanmiddag gepresenteerd. In totaal moet de omroep volgens het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende II bezuinigen tot een bedrag dat in 2007 oploopt tot tachtig miljoen. Bij het MCO leidde de bezuinigingsstrijd tot felle onderlinge conflicten tussen de musici onderling en met de leiding van het MCO. Uiteindelijk vertrokken zakelijk directeur Ben Janssen en artistiek directeur Jan Zekveld.

In het definitieve plan wordt het MCO opgedeeld in de sectoren `licht', `vocaal' en `klassiek'. In de sector `klassiek', die onder leiding komt van dirigent Jaap van Zweden, wordt afscheid genomen van de huidige drie vaste orkesten. Voor de toekomstige formaties wordt nog gezocht naar nieuwe namen, al kunnen die ook teruggrijpen op de nu bestaande.

    • Kasper Jansen