Minder WW door scherpe regelgeving

Volgend jaar krijgen 57.000 minder mensen een WW-uitkering, vooral doordat de regels voor de Werkloosheidswet zijn aangescherpt. Ook het aantal WAO-uitkeringen zal volgend jaar dalen.

Dat blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat verantwoordelijk is voor deze uitkeringen.

Het UWV heeft zijn eerdere schatting van juni dit jaar naar beneden bijgesteld, omdat het daarin nog geen rekening had gehouden met de strengere regels voor de WW die het kabinet heeft afgekondigd. Het kabinet wil de zogenoemde kortdurende WW voor jongeren afschaffen. Ook wil het kabinet de aanspraak op de gewone WW beperken. Dit was een van de kabinetsvoornemens waartegen de vakbeweging de afgelopen maanden protesteerde. Deze voornemens zijn inmiddels weer onderwerp van de onderhandelingen tussen kabinet en vakbeweging over een mogelijk nieuw sociaal akkoord.

UWV verwacht dat volgend jaar 42.000 mensen minder in de WW terechtkomen dan dit jaar, waarmee het totaal aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt zou uitkomen op 393.000. Ook stijgt het aantal mensen dat weer uit de WW komt: van 383.000 dit jaar tot 408.000 in 2005. Daardoor daalt het totale aantal mensen met een WW-uitkering van 333.000 dit jaar tot 318.000 in 2005.

Ook zullen er volgend jaar minder uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid worden verstrekt. Dit jaar zijn dat er 765.000, volgend jaar zullen dat er 705.000 zijn. Deze daling is voor het grootste deel toe te schrijven aan de nieuwe regel dat werknemers in het tweede jaar van hun ziekte niet in de WAO komen, maar nog door de werknemer worden betaald. Daardoor is de instroom in de WAO volgend jaar eenmalig zeer laag.

Daarnaast blijft de instroom verder dalen als gevolg van wetgeving die werkgevers en werknemers enkele jaren geleden meer verplichtingen gaf bij ziekte van de werknemer, de Wet Verbetering Poortwachter. De belangrijkste maatregel is dat de werkgever, als arbeidsongeschiktheid van de werknemer dreigt, een plan van aanpak moet maken. Ook moet de werkgever over de voortgang van dit plan rapporteren. Op het niet-naleven van deze regels staan sancties.