LiveXS

In het artikel Nieuwkomers bij popbladen (30 oktober, pagina 9) staat dat Nederlandse popbladen als Bassic Groove, LiveXS en Samsonic zijn opgeheven. LiveXS ging in 2002 weg bij uitgever NTG. Het gratis maandblad wordt nu uitgegeven door LiveXS Popmagazine BV.