Kunstwerkplaats De Ateliers gered

De Ateliers is voorlopig gered. De Amsterdamse werkplaats voor jonge beeldend kunstenaars, die zou verdwijnen wegens intrekking van de subsidie, krijgt voor de komende twee jaar alsnog zo'n 7 ton van het rijk.

Staatssecretaris M. van der Laan (Cultuur) verdeelt daarnaast 5,1 miljoen euro onder 46 theater- en muziekgezelschappen en musea. Daarmee is de bezuiniging op `producerende instellingen' in de cultuurnota voor de periode 2005-2008 van de baan.

Van der Laan maakt opmerkelijke eigen keuzes, buiten het advies van de Raad voor Cultuur om. Ze gunt jeugdtheatergezelschappen, strijkkwartetten, locatietheater en instellingen als Het Nationale Ballet, het Rembrandthuis en het Nederlands Filmmuseum extra geld. Het verdelingsvoorstel zou ze vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaken. Na de moord op Theo van Gogh is ,,uit piëteit'' besloten dit uit te stellen.

Het extra geld is afkomstig van de 10 miljoen euro die bij de Algemene Politieke Beschouwingen aan het cultuurbudget werd toegevoegd. Een kwart, 2,5 miljoen euro, vloeit niet toe aan de culturele instellingen. Dit geld komt ten goede aan `algemeen beleid' op het gebied van `cultuur en economie'.

Van de 46 gezelschappen die Van der Laan alsnog honoreert, zijn er 26 door de Raad voor Cultuur in een aanvullend advies voorgedragen voor `herkansing'. Geen geld was er aanvankelijk voor Toneelgezelschap Beumer & Drost (nu 272.000 euro), het Maarten Altena Ensemble (119.000) en ZEP-projecten (197.000). Orkater (100.000), het Rijksmuseum voor Oudheden (200.000) en Kröller-Müller (200.000) worden minder gekort.

De andere twintig krijgen op initiatief van de staatssecretaris alsnog of extra subsidie. Het meeste gaat naar vier jeugdtheatergroepen die al subsidie zouden krijgen. Uitschieter is het jeugdoperagezelschap Xynix, dat 323.000 euro extra krijgt op de toegezegde 154.000.

Verder reserveert de staatssecretaris circa 1 miljoen voor nieuwe projecten. In 2005 is 2,3 miljoen euro nodig voor uitvoering van de bezuinigingen. Een `solidariteitsheffing' op alle instellingen is hiermee van de baan.

    • Ron Rijghard