Is Nieuwe Bijbelvertaling fictie of non-fictie? 5

Wij vragen ons ernstig af of het wel goed zit met de scheiding van kerk en staat in Turkije en wij houden nauwlettend in de gaten of de politiek daar geen dingen doet die in dat opzicht verdacht zijn.

Maar als in ons land een nieuwe bijbelvertaling verschijnt, neemt de koningin, ons staatshoofd, die officieel in ontvangst, en leest er nog uit voor ook. Maar dat is natuurlijk heel wat anders!

    • O.L.E. Jongmans