Is Nieuwe Bijbelvertaling fictie of non-fictie? 4

Met belangstelling heb ik de discussie over de Nieuwe Bijbelvertaling gevolgd. De passage uit Genesis 1,1-2 ,,[...] en duisternis was op de afgrond;'' (Statenvertaling) is veranderd in ,,[..] en duisternis lag over de oervloed''.

Nog daargelaten dat aan dit neologisme vermoedelijk het darwinistische begrip `oersoep' ten grondslag heeft gelegen (wat ik eigenlijk leuker had gevonden), viel mij én in een radio-uitzending én in de tv-uitzending op Nederland 1 op, dat onze vorstin bij haar schriftlezing las: ,,...en duisternis lag over de overvloed''.

Het kan gehoorsbedrog geweest zijn (hoewel ik niet de enige ben die het zo heeft verstaan) maar het geeft in ieder geval wel een aardig tijdsbeeld, gelet op het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Balkenende en actualisering was nu net de bedoeling van deze nieuwe vertaling.

    • Rob Blekxtoon