Is Nieuwe Bijbelvertaling fictie of non-fictie? 3

Jan Fokkelman maakt zich heel boos over de `vertaling' van het tetragrammaton JHWH als HEER en niet als Jahwe(h).

Toen ik jaren geleden een cursus Hebreeuws deed, werd ons door de docent, een dominee, streng verboden om de vier letters anders uit te spreken dan als `adonai', `Heer'; niet omdat die vier letters als `adonai' gelezen konden worden, maar omdat `de naam van God' te heilig (voor de joden) was om uitgesproken te worden. Hoe zit dat nou?

    • F.W. Steutel