Interpay stopt met levering adressen

De financiële instelling Interpay, die voor Nederlandse banken het betalingsverkeer regelt, stopt voorlopig met de levering van adresgegevens van klanten aan liefdadigheids- of overheidsinstellingen. Dat heeft minister Zalm (Financiën) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

Interpay koppelde adressen aan bankrekeningnummers. De zogenoemde verificatieservice van Interpay kwam onder vuur te liggen nadat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) had geconcludeerd dat deze indruist tegen de gedragscode voor financiële instellingen. Met de tegen betaling verkregen adresgegevens kunnen instellingen hun bestanden actueel houden.

Het CBP kwam met zijn kritiek na een klacht van een consument die post van een goed doel voor haar overleden moeder kreeg. De bankrekening van de overleden vrouw was overgeschreven naar het adres van de dochter, maar dat had zij nooit aan het goede doel doorgegeven. Na onderzoek bleek dat zeker één charitatieve instelling de adresservice van Interpay gebruikte voor commerciële doeleinden, zoals een nieuwe campagne. Het College bescherming persoonsgegevens oordeelde dat de ,,systematische opschoning'' van adressenbestanden niet behoort tot de normale verwerking van het betalingsverkeer, de kerntaak van Interpay.

Het college overlegt momenteel met de banken, de eigenaren van Interpay, over een oplossing. Tot die tijd is de verificatieservice opgeschort, meldt Zalm. Verdere maatregelen vindt hij vooralsnog niet nodig.