`In AZG geen nazi-praktijken'

De rooms-katholieke kerk beschuldigt het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) niet van nazi-praktijken. Dat heeft het secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland via een persbericht bekendgemaakt. Het AZG reageerde vorige week verontwaardigd op een artikel in dagblad Osservatore Romano, het officiële dagblad van het Vaticaan van 3 september. Daarin werd kritiek geuit op het protocol van het ziekenhuis voor actieve levensbeëindiging van ongeneeslijke zieke kinderen onder de twaalf jaar op verzoek van de ouders. De officiële krant van het Vaticaan zou hebben gesteld dat het AZG ethische afspraken van de Neurenberg-processen (1945 en 1946) heeft geschonden.

De RK-kerk laat nu weten dat men de situatie in het AZG niet wil vergelijken met nazi-praktijken. De kerk vindt het beëindigen van het leven van pasgeborenen geen aanvaardbare manier om aan lijden een einde te maken. Dit mede omdat het zelfbeschikkingsrecht van het kind wordt aangetast. ,,En dat is een aantasting van het fundamentele en onvervreemdbare recht van ieder mens op bescherming van haar of zijn leven.''