Gevaarlijk

`I'm the master of low expectations'', zei president Bush tijdens een van zijn campagnereizen afgelopen zomer tegen een journalist.

Daar zit veel waarheid in, zeker wat betreft de verwachtingen van Bush met betrekking tot zijn eigen deskundigheid. Bush' verbale uitglijders en zijn onwetendheid over nationale en internationale onderwerpen zijn immers inmiddels bijna legendarisch.

Ik heb er niet zozeer een probleem mee dat Bush veel niet weet. Mijn probleem is vooral dat hij niets wil weten.

De onverschilligheid met betrekking tot zijn gebrek aan kennis gaat gepaard met een onwrikbaar geloof in zijn absoluut moreel gelijk. En dat maakt hem gevaarlijk.

Temeer als men de politieke macht van de president binnen het Amerikaanse staatsbestel en de positie van de Verenigde Staten als enige echte supermacht voor ogen heeft.

Ik besef uiteraard dat de politiek van Kerry op tal van punten niet fundamenteel zal verschillen van het beleid van Bush.

Het protectionistische economische beleid, bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk evenmin veranderen als de houding dat Amerikaanse belangen bij de bepaling van het buitenlands beleid altijd vooropstaan.

Als ik kon stemmen, zou ik stemmen op Kerry. Wat ik in ieder geval van hem verwacht, is dat hij bereid én in staat zal zijn om over zijn beleid en de consequenties van zijn handelen na te denken.

Bush daarentegen reduceert de meest ingewikkelde politieke problemen tot hapklare McNuggets: ,,You are either with us or you are with the terrorists.''

De Verenigde Staten zijn een te belangrijke speler op het internationale politieke toneel om hun beleid over te laten aan iemand wiens politiek beleid is gebaseerd op fastfood-wijsheden.

Britta Böhler is advocaat.

    • Britta Böhler