Consument weifelt

De uitgaven van consumenten zijn in de maand augustus nauwelijks gegroeid, na een forse toename in juli. Gemiddeld over de twee zomermaanden werd tegen de 1 procent meer uitgegeven dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Dat is meer dan de gemiddelde groei van de consumptieve bestedingen over de eerste helft van dit jaar.

Dit blijkt uit gegevens over de bestedingen van huishoudens die vanmorgen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd. De gegevens zijn gecorrigeerd voor koopdageffecten. Gemiddeld groeide de consumptie in de eerste acht maanden van dit jaar met 0,4 procent. In dezelfde periode van 2003 was er nog sprake van een bestedingsdaling met gemiddeld 1 procent.

De consumptieve bestedingen van huishoudens zijn de voornaamste factor in de telling van de economische groei. Zij nemen tegen de 60 procent van het bruto binnenlands product voor hun rekening. Het voorzichtige herstel dat de Nederlandse economie sinds de tweede helft van vorig jaar laat zien, wordt vooral gedragen door de export. De groei van de binnenlandse consumptieve bestedingen droeg tot nu toe nauwelijks bij aan het conjuncturele herstel van de economie.

Bestedingen aan diensten blijven de belangrijkste groeifactor achter de consumptieve uitgaven en maken de helft uit van het uitgavenpakket. De groei van 1,2 procent op jaarbasis in augustus van deze bestedingen schrijft het CBS deels toe aan hogere uitgaven aan zorgdiensten. Ook de bestedingen aan vervoer, communicatie en huisvesting namen bovengemiddeld toe.