Aandacht politie voor eerwraak

Driehonderd agenten in twee politieregio's worden het komend anderhalf geschoold om eerwraak sneller te onderkennen.

De politie wil zo meer inzicht krijgen in de manier waarop eerwraak kan worden voorkomen en hoe slachtoffers beter kunnen worden beschermd. Dat schrijft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De proefprojecten in de politieregio's Haaglanden (Den Haag) en Zuid-Holland-Zuid zijn het gevolg van een ,,aantal schokkende en verontrustende geweldsdelicten in de familiesfeer in de aflopen jaren'', aldus Verdonk.

Een voorbeeld daarvan is de moord op de 18-jarige scholiere Zafire vorig jaar, die door haar vader werd doodgeschoten tijdens een bezoek aan Turkije. Datzelfde overkwam de Turkse vrouw Gül voor het Blijf-van-mijn-lijfhuis in Koog aan de Zaan, afgelopen voorjaar.

Ook gaan de betrokken politiekorpsen een centrale registratie opzetten inzake eerwaakzaken. Tot nu toe worden geweldsdelicten die als eerwraak kunnen worden aangemerkt, niet apart geregistreerd. Ook wordt de etnische achtergrond van daders en slachtoffers niet opgetekend. Het Tweede Kamerlid Hirsi Ali (VVD) drong eerder dit jaar op een landelijke registratie van eerwraak aan, om zo inzicht te krijgen in hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wie de daders zijn.

Minister Donner (Justitie) laat bovendien twintig eerwraakzaken uit de afgelopen drie tot vijf jaar analyseren. Hieruit moet duidelijk worden of en hoe de verschillende instanties – politie, schoolleiding en hulpverleningsinstanties – met elkaar samenwerken. En of er wettelijke belemmeringen zijn die een adequate hulpverlening in de weg staan.

Vaak weten de betrokken vrouwen dat mannen uit hun familie met plannen rondlopen om hen te vermoorden, maar kan een aanslag desondanks niet voorkomen worden.

Ook wil Verdonk zaken als eerwraak en gedwongen huwelijken bespreekbaar maken in allochtone kringen. Er wordt een pool van allochtone vrouwen gevormd die die gesprekken gaat voeren.