Record failliete bedrijven

Nog nooit zijn in de eerste negen maanden van een jaar zoveel bedrijven failliet gegaan als dit jaar. Er zijn ruim 6.900 faillissementen uitgesproken, 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

37 procent van de bedrijven die in de eerste negen maanden van 2004 failliet gingen, bestond korter dan vijf jaar. Tegelijkertijd stijgt het aantal eenmansbedrijven dat wordt opgericht: dit jaar zijn dat er 64.000.

In de landbouw en horeca gingen veel ondernemingen failliet. De stijging van het aantal faillissementen bedroeg daar respectievelijk 48 en 26 procent. In de bouwnijverheid en industrie gingen daarentegen minder bedrijven over de kop. Uitgesplitst naar bedrijfstak valt vooral op dat in de zakelijke en financiële dienstverlening het grootste aantal bedrijven failliet is gegaan. Dat cijfer is niet terugvertaald naar het aantal bedrijven dat deze sector heeft.

Vooral eenmanszaken konden het de eerste negen maanden niet bolwerken. Kleine ondernemers, zoals slagers of bakkers, konden niet op tegen de concurrentie van bijvoorbeeld grote supermarkten. Daar komt bij dat deze bedrijven de afgelopen jaren al moeilijke tijden hebben doorgemaakt.

Opvallend is de stijging van het aantal particulieren dat een faillissement moest aanvragen. De stijging bedraagt 18 procent, 1.947 particulieren gingen failliet. Persoonlijke omstandigheden, zoals een echtscheiding of ontslag, lagen vaak aan een faillissement ten grondslag, aldus het CBS.