Orkesten en kwartetten vragen meer subsidie

De Nederlandse symfonieorkesten vragen staatsscretaris M. van der Laan (Cultuur) een deel van het extra kunstbudget van tien miljoen dat ze van de Tweede Kamer heeft gekregen, te gebruiken om de algemene korting van 3 procent op de subsidies verder terug te dringen. De Raad voor Cultuur stelde eerder een `kaasschaaf' voor van 4,3 procent, wat de orkesten deed vrezen voor hun toekomst, omdat de kosten sterk oplopen en de inflatie niet wordt gecompenseerd. Van der Laan kwam in september met een reductie van 3 procent, die volgens de orkesten samen met een andere korting van 0,8 procent nog steeds leidt tot vermindering van kwaliteit en kwantiteit. Het orkest Holland Symfonia voorziet zelfs bij een gelijkblijvende subsidie een ernstige verschraling omdat de begeleidingen van amateurkoren, het aantal concertprogramma's en het aantal educatieve projecten kleiner worden.

Ook kleine muziekgezelschappen vragen om meer subsidie dan Van der Laan in september toezegde. Zo zegt het Mondriaan Kwartet dat 70 procent moet inleveren, het spelen van nieuw repertoire niet te kunnen voortzetten en dat de vier musici moeten worden ontslagen. Het Schönberg Kwartet, dat eveneens 70 procent moet inleveren, zegt dat een zichzelf respecterend kwartet met veel 20ste eeuws repertoire in Nederland zo niet kan blijven voortbestaan. Maar het kwartet wil zich na 28 internationaal succesvolle jaren niet laten opheffen.