Onderhandelingen in Afghanistan over vrijlating gijzelaars

De ontvoerders van drie buitenlandse verkiezingsmedewerkers in de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben hun ultimatum voor de vrijlating van de gijzelaars verlengd tot vrijdag. Dat heeft een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie vanochtend gezegd. Hij zei ook ,,optimitisch'' te zijn dat de gijzelaars ongedeerd vrij zullen komen, maar hij zei niet waarop hij dat baseerde. Evenmin wilde de woordvoerder uitweiden over de contacten die zijn gelegd tussen de ontvoerders en de regering, vermoedelijk via een tussenpersoon.

De ontvoering van het drietal – een Brits/Ierse en een Kosovaarse vrouw en een diplomaat uit de Filippijnen – wordt toegeschreven aan Jaish-e Muslamin, het Leger van Moslims, een afsplitsing van de Talibaan. Afgelopen weekeinde doken videobeelden op, onder andere getoond door de Arabische zender Al-Jazira, waarop het drietal was te zien. Aanvankelijk dreigden de ontvoerders hen te doden als niet voor woensdag alle buitenlandse militairen én hulpverleners van de Verenigde Naties uit Afghanistan waren vertrokken. De gijzelaars waren namens de VN betrokken bij de organisatie van de presidentsverkiezingen van 9 oktober.

Een zegsman van het Leger van de Moslims liet gisteren per satelliettelefoon weten dat de ontvoerders hulp hebben gehad van handlangers binnen de regeringskringen. Ook de woordvoerder van het ministerie van Defensie zei vanochtend te geloven dat de kidnapping, afgelopen donderdagochtend vanuit een auto met het embleem van de VN en vlak bij een gebouw van de VN, niet mogelijk zou zijn geweest ,,zonder medewerking van binnenuit''. Maar andere regeringsfunctionarissen zeggen dat deze beschuldigingen lijken op een poging om verdeeldheid te zaaien, juist nu president Karzai bezig is met het formeren van een nieuwe regering.

Mogelijk is het optimisme van de woordvoerder van het ministerie van Defensie terug te voeren op de arrestatie tot dusver van zeven verdachten. Ook op dit punt wilde hij geen bijzonderheden kwijt, maar uit andere bronnen valt op te maken dat het hoogstens om handlangers gaat en niet om direct-betrokkenen bij de ontvoering.

Volgens sommige waarnemers heeft het Leger van Moslims zich afgescheiden van de Talibaan uit onvrede over de toenadering met de Afghaanse regering. Zowel de regering in Kabul als de Verenigde Staten zijn voorstander van betrokkenheid van de Talibaan bij proces van politieke normalisering in Afghanistan, mits zij geweld afzweren.