KLM en ABN in zee met ziekenhuis VU

Vanaf vandaag kunnen zieke werknemers van KLM en ABN Amro een rechtstreekse doorverwijzing van hun bedrijfsarts krijgen voor diagnose en behandeling in poliklinieken van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Het is voor het eerst dat Arbo-diensten van grote bedrijven zo nauw samenwerken met een ziekenhuis. De drie partijen verzekeren dat er geen sprake is van een voorkeursbehandeling, maar om toepassing van het marktmechanisme, die mogelijk is gemaakt door verandering van de Arbo-wet op 1 januari van dit jaar.

Het VU medisch centrum en de Arbo-diensten van KLM en ABN Amro gaan in een `pilotfase' van een half jaar kijken of hun doel kan worden bereikt: een snellere behandeling van zieke of arbeidsongeschikte werknemers en daardoor een eerdere terugkeer naar de werkplek. De speciale overeenkomst met de luchtvaartmaatschappij en de bank betekent niet, zo zegt een woordvoerder van het VU medisch centrum, dat reguliere patiënten het risico lopen later te worden geholpen. Na de zes maanden zal de VU ook inventariseren of inzet van extra personeel nodig is. ,,Misschien komen we tot de conclusie dat we te weinig fysiotherapeuten in dienst hebben, daar zullen we dan iets aan doen.'' De verzekeraars van KLM en ABN Amro steunen het initiatief.

Voorheen was een doorverwijzing van een bedrijfsarts naar een ziekenhuis alleen mogelijk via tussenkomst van de huisarts. Die bepaling is op 1 januari afgeschaft, maar tot nu toe waren er nog geen grote bedrijven die van deze nieuwe regeling gebruikmaakten.

,,Het is een macro-economische werking. De markt vraagt om een snellere behandeling van patiënten, wij spelen daar op in'', aldus de woordvoerder van het VU medisch centrum. ,,Bij ons staat een team van verschillende medische specialisten klaar voor de diagnose en uitvoering van de op reïntegratie gerichte behandeling.'' Een woordvoerder van KLM verwacht in de medische praktijk weinig verandering. ,,Het gaat om een snellere doorverwijzing, door de huisarts als overbodige tussenschakel eruit te halen. Maar daardoor krijg je niet meer zieke KLM'ers. Dus zal het in de wachtkamers ook niet drukker worden.''

Oppositiepartijen vrezen dat er wel sprake zal zijn van voortrekken. De partijen zullen minister Hoogervorst van Volksgezondheid morgen om opheldering vragen.