Forse groei Washington Post

The Washington Post Co., onder meer uitgever van de gelijknamige krant en het weekblad Newsweek, heeft in het derde kwartaal zijn operationele winst bijna verviervoudigd tot 140,3 miljoen dollar (110 miljoen euro) vergeleken met een jaar geleden. De omzet nam met 16 procent toe tot 820 miljoen dollar dankzij groei bij al zijn divisies, in het bijzonder bij educatie en televisie. Bij de krantendivisie nam de operationele winst met 23 procent toe tot 30 miljoen dollar en de omzet met 6 procent tot 224,9 miljoen dollar. De advertentie-inkomsten bij de gedrukte versie van The Washington Post namen met 4 procent toe tot 140,9 miljoen dollar.