Balkenende: kabinet legt beleid wel uit

Premier Balkenende (CDA) verwerpt de kritiek van vice-premier Zalm (VVD) dat het kabinet er de laatste jaren niet in is geslaagd uit te leggen waarom het kabinetsbeleid en de economische hervormingen nodig zijn.

Dat zei Balkenende gisteravond in het televisieprogramma Netwerk, in het eerste interview dat hij gaf sinds hij zes weken geleden door een ontsteking aan zijn rechtervoet werd uitgeschakeld. ,,Er wordt nu wel heel makkelijk gezegd: het kabinet communiceert niet goed.''

In zijn rol als vervanger van Balkenende had vice-premier Zalm op prinsjesdag, de derde dinsdag in september, gezegd zich zorgen te maken over de beeldvorming rond het kabinet. ,,Het is een uitdaging voor het kabinet om het beleid beter voor het voetlicht te brengen dan tot nu toe is gebeurd'', aldus Zalm toen. In de Tweede Kamer verklaarden ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 vervolgens dat betere uitleg nodig was.

Gisteren liet Balkenende blijken dat hij zich dergelijke kritiek, die hij ,,van verschillende kanten gehoord'' heeft, persoonlijk aantrekt. Hij kwam met drie tegenvoorbeelden om deze te weerleggen. Zo is volgens de premier wel bekend dat het land ten opzichte van de concurrenten in Europa te duur is geworden. ,,Die boodschap draag ik al twee jaar uit'', zei hij.

Verder is het kabinet volgens Balkenende al ,,een paar jaar bezig'' met het streven ,,dat je ook in de toekomst een goede positie van mensen in Nederland kunt krijgen, ouderen en jongeren''. Daarbij wees hij op de kwaliteit van het onderwijs, de gezondheidszorg en de pensioenvoorziening.

Als derde voorbeeld noemde Balkenende zijn aandacht voor de omgang tussen mensen, het `type samenleving' dat gewenst is, en voor waarden en normen. ,,Dan zeg ik: dat zijn al die terreinen waar we al een paar jaar mee bezig zijn om dat uit te leggen.''

Uit de miljoenennota en de begroting voor Balkenendes departement van Algemene Zaken voor 2005 bleek dat het kabinet ook de beeldvorming over het beleid krachtiger ter hand wil nemen. De premier moet een coördinerende rol spelen.

In het interview gisteren toonde Balkenende zich `dankbaar' dat de infectie aan zijn voet, met stafylokok- en streptokokbacteriën, beperkt is gebleven ,,tot wat me nu is overkomen''. De premier werd drie keer geopereerd. In sommige gevallen kan de ziekte ,,heel fataal'' zijn, zo onderstreepte hij.