Akkoord van kabinet en bonden nabij

De vakcentrales en het kabinet zijn dicht bij een akkoord over de aanpassingen van de sociale zekerheid. Op alle punten zijn voorstellen op papier gezet.

Vanmiddag zouden de besturen van de vakcentrales FNV, CNV en MHP een ontwerpakkoord bespreken. Dit hebben woordvoerders van de betrokken partijen vanochtend bevestigd.

Het kabinet heeft in het weekeinde enkele versoepelingen toegezegd op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswet, de WAO. Voor de nieuwe levensloopregeling komt beperkt extra geld beschikbaar, maar het kabinet houdt vast aan het voornemen om de fiscale aftrekbaarheid van premies voor vervroegde uittreding (VUT) en het prepensioen te schrappen. Van de vakbeweging worden toezeggingen voor loonmatiging verwacht.

In het ontwerpakkoord dat ambtenaren en vakbondsspecialisten gisteren hebben opgesteld zijn keuzemogelijkheden opgenomen die voor de vakbeweging volgens een onderhandelaar ,,nog echte dilemma's'' opleveren.

Zaterdag spraken premier Balkenende (CDA) en de ministers De Geus (Sociale Zaken, CDA) en Zalm (Financiën, VVD) met de voorzitters van de vakcentrales, L. de Waal (FNV), D. Terpstra (CNV) en A. Verhoeven (MHP).

De doorbraak in het overleg is afgelopen woensdagnacht bereikt tijdens geheim overleg tussen het kabinet en de vakcentralevoorzitters in de Prinses Julianakazerne, het hoofdkwartier van de Landmacht in Den Haag.

Parallel aan dit `kazerne-overleg' met de werknemers praten de werkgeversorganisaties met het kabinet. Vorige week donderdag hadden gesprekken plaats tussen een kabinetsdelegatie en vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB-Nederland (midden- en kleinbedrijf) en de land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland. Vanochtend zouden de ambtenaren die gisteren met de vakcentrales aan tafel zaten ,,de werkgevers bijpraten'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën is het woord nu aan de vakcentrales, met name de FNV. Jacques Schraven, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, bevestigt dit. Hij zei vanochtend dat het aan de bonden en het kabinet is om een brug naar elkaar te slaan.

[Vervolg SOCIAAL OVERLEG: pagina 3]

SOCIAAL OVERLEG

'Ze moeten het over alles eens worden'

[vervolg van pagina 1]

Een waarnemer rond het sociaal overleg zei vorige week dat de werkgevers buiten het overleg tussen het kabinet en de vakbeweging zijn gebleven omdat ze anders ,,de rekening gepresenteerd'' zouden krijgen. Woordvoerders van VNO-NCW en MKB Nederland hebben wel beklemtoond dat de werkgevers een groot belang hechten aan het bereiken van een akkoord. Voorzitter Jacques Schraven van VNO-NCW denkt dat kabinet, vakbonden en werkgevers binnen afzienbare tijd een akkoord zullen sluiten over ingrepen in de sociale zekerheid.

Vakbondskenners wijzen er op dat een akkoord pas gesloten wordt als op alle terreinen overeenstemming is bereikt. ,,Er bestaan in dergelijke onderhandelingen geen deelakkoorden'', aldus een zegsman. Schraven heeft er wel vertrouwen in. ,,Ik denk dat er een redelijk evenwichtig pakket aan zit te komen dat een aantal pijnpunten bij de vakbeweging wegneemt en geen afbraak doet aan de hervormingsagenda van het kabinet''.

Afgelopen vrijdag zei CNV-voorzitter Terpstra dat de vakbonden niet in zullen stemmen met een akkoord als er niet ,,op alle punten'' bewogen is door het kabinet. Volgens een woordvoerder van de vakcentrale voor Midden en Hoger Personeel, MHP, is dat gisteren gebeurd. VNO-NCW-voorzitter Schraven wacht het overleg binnen de vakcentrales af. ,,Morgen weten we of hun voorzitters een mandaat hebben gekregen voor een definitieve afspraak met het kabinet,'' aldus Schraven.