Zorg: pensioen weer duurder

PGGM, het pensioenfonds voor meer dan een miljoen werknemers in de zorg- en welzijssector, verhoogt volgend jaar de pensioenpremie met ruim 19 procent. De premie gaat van 13 procent van het pensioengevend salaris naar 15,5 procent.

Het bestuur van PGGM, dat uit vakbonden en werkgevers bestaat, heeft dat gistermiddag besloten. De prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden is volgend jaar nul, zo heeft het bestuur tevens besloten. De brutolonen in de bedrijfstak zijn vorig jaar niet gestegen. De indexatie is gekoppeld aan deze loontrend.

PGGM is het tweede grote pensioenfonds dat volgend jaar opnieuw de premies moet verhogen. Eerder kondigde het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro, waarbij 640.000 werknemers zijn aangesloten, aan dat de premies volgend jaar met 14 procent omhoog gaan, naar 25 procent van het pensioengevend salaris, het maximale premiepercentage.

Het Metalektro pensioenfonds beperkt de indexatie voor gepensioneerden volgend jaar tot 60 procent van het inflatiecijfer van het CBS in de twaalf maanden tot en met juni 2004.

PGGM verhoogt zijn premiepercentage om zijn financiële positie te versterken conform de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt met de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer. Na ABP is PGGM het grootste Nederlandse pensioenfonds.

De premieverhogingen in de pensioenwereld zijn nog steeds een reactie op de pensioencrisis die in 2002 uitbrak, toen de sluipende beurskrach tientallen miljarden beleggingsverliezen opleverde. Verder werd duidelijk dat werknemers en bedrijven jarenlang te lage pensioenpremie hebben betaald. Doordat de rente ook laag is, levert dat onvoldoende compensatie voor een slecht beursjaar. Vorig jaar liet overigens krachtig beursherstel zien.