Webcongres: Prima! De bijbel vertaald in modern Nederlands

Deelnemers aan het webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres bogen zich over de stelling dat het goed is dat de bijbel in modern Nederlands is vertaald. Helemaal mee eens, vond 62 procent.

Oneens

Michel Duyx, Amstelveen: ,,Wat ik over de nieuwe bijbelvertaling heb gelezen en gehoord op tv roept het taalgebruik een onbehaaglijk gevoel op. Misschien is het een kwestie van wennen, maar het oude bijbels taalgebruik vond ik eigenlijk wel passend.''

Maurice Ackermans, 's-Hertogenbosch: ,,Zoals altijd blijkt ook hier weer dat Nederlanders erg weinig gevoel hebben voor traditie, historie en waarden die eeuwenlang hebben behoord tot klassiek erfgoed. Prima dat je met je tijd mee wilt gaan, maar jammer als dat betekent dat je (en Nederlanders doen dat vaak met groot gemak) dingen overboord zet, die generaties lang zijn gekoesterd.''

Frank ter Borg, Den Haag: ,,Wanneer we de bijbelvertaling beschouwen als onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed, is de nieuwe vertaling een misser. Het is helaas niets anders dan weer een uiting van de vervlakking en de verdomming waaronder de Nederlandse (en Europese) samenleving anno 2004 gebukt gaan.''

Gerard Blok, Nijverdal: ,,De vraag blijft hoe je oeroude teksten naar een tijd moet vertalen die nog niet bestond toen de bijbel verzonnen werd.''

André van Es, Zorgvlied: ,,Een vertaling moet sfeer, tijdgeest en context van de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk behouden. Het moet dus vooral begrijpelijk Nederlands zijn en daarbij mogen ouderwetse formuleringen best behouden blijven.''

Joost Husslage, Maassluis: ,,De bijbel is één van de schaarse plekken waar zulke prachtige, oude Nederlandse woorden als `kribbe' nog kunnen worden aangetroffen. Taalverschraling, derhalve.''

André Betting, Leiden: ,,Godsdienst is mystiek. Een moderne vertaling doet aan die mystieke lading af. Het wordt een roman, een slechte roman. Er is ook niets mis mee dat de lezer moeite moet doen om teksten te doorgronden. Dat brengt hem dichter bij de betekenis van die teksten.''

Eens

Marieke van der Sloot, Amsterdam: ,,Als ongelovige die de bijbel meer als een verzameling verhalen over een lang vervlogen tijdperk ziet dan als religieuze richtlijn, verwelkom ik deze nieuwe pil vol oude bekenden als verfrissende aanvulling op de bestaande boeken der boeken.''

A.F. ten Brink, Oisterwijk: ,,Je kunt vraagtekens zetten bij datgene wat modern Nederlands genoemd wordt. Naar mijn idee is het modern Nederlands sinds de nieuwe spelling al op onherstelbare wijze misvormd.''

Arno Dingemans, Tilburg: ,,De boodschap is toch nog steeds dezelfde en daar gaat het om. Dus als je de nieuwste vertaling niet wilt hebben, houd je vast aan de oude vertaling. Ik vind het sowieso raar dat mensen zich hier druk om maken. God zit bij een goed gelovige toch in het hart.''

Samuel van den Berg, Nieuwerbrug: ,,Het belangrijkste is dat de boodschap van de bijbel wordt geloofd en daarom hebben we een bijbelvertaling nodig die zo precies mogelijk weergeeft wat er in de oorspronkelijke tekst staat. Wil de lezer een eigen mening kunnen vormen, dan moet de vertaler er geen muzikale tekst van willen maken en ook geen compromistekst.''

Nico van Duijl, Boxtel: ,,Een goed leesbare bijbel is belangrijk, dus gebruik maken van hedendaags Nederlands. Voorwaarde is wel, dat de sfeer behouden blijft. Er mogen best `archaïsmen' in zitten die wat te raden overlaten. Het is per slot geen wetenschappelijk boek, meer een roman.''

Jaap van der Stel, Haarlem: ,,Andere tijden vergen andere vertalingen om de brontekst zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Anders maken we het ons erg moeilijk: de oorspronkelijke tekst willen begrijpen via de verloren taal van vorige generaties.''

Norbert Mergen, Doorwerth: ,,Eén van de functies van de bijbel is dat een boodschap wordt overgebracht. Dit lukt alleen als deze in de taal is geschreven die de lezer beheerst en begrijpt: hedendaags Nederlands. De rol van predikant of priester moet niet die van een tolk zijn.''

Valérie Verschuijl, Driebergen: ,,Het mooie van de bijbelteksten schuilt voor een belangrijk deel in de bewoordingen die iets poëtisch of zelfs iets mysterieus hebben. Dat kribbe is vervangen door voederbak is een prima voorbeeld van hoe je te ver kunt gaan in het leesbaar maken van een tekst. Ik herinner me echter dat ik dat ik dergelijke woorden als kind juist prachtig vond en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets miste doordat ik een woord niet meteen begreep.''

Jopy Sol, Breda: ,,De bijbel bevat twee elementen. Het ene is tijdgebonden en vergankelijk, het behoort tot de ideeën van de tijd en het land waarin het werd gevormd. Het andere is eeuwig en onvergankelijk en geldt derhalve altijd en overal. De uiteenzetting van de waarheid, de feitelijke vorm die eraan gegeven wordt, de ordening en de wijze van uitdrukken, de metafysische en intellectuele vorm, alsmede de exacte woordkeuze, is echter voor een groot deel onderhevig aan de veranderingen in de tijd en verliest daardoor aan kracht. Om de boodschap levend te houden moet je hem daarom steeds vertalen in levende taal.''

Frans Sas, Waddinxveen: ,,Een nieuwe vertaling in modern Nederlands richt zich niet op die mensen die de oude vertaling reeds kenden, maar op jongere mensen of mensen die moeite met de oude vertaling hebben.''

Paul G. van Oyen, Amsterdam: ,,Een belangrijk boek als de bijbel kan en mag niet verworden tot een onveranderlijke gefixeerdheid zoals een fossiel.''