Voetbalclubs vallen uit de boot met European League

Er is op het eerste gezicht veel te zeggen voor de door Robert Siekmann bepleitte (NRC Handelsblad, 22 oktober) internationale voetbalcompetitie voor de kleinere Europese voetballanden, de zogenaamde European League. Hij laat echter onvermeld wat er in de door hem geschetste opzet gebeurt met de clubs die in de nationale competities veelal in het `rechterrijtje' figureren. Welnu, deze clubs, die vaak veel geld hebben geïnvesteerd op basis van bepaalde toekomstverwachtingen, zullen worden uitgesloten van dit elitaire voetbalgala. Met als gevolg dat zij een grote stap terug zullen moeten doen en aanzienlijk risico lopen failliet te gaan. Zo bezien betekent de European League de doodsteek voor veel kleine clubs, die teruggeworpen worden op een gedevalueerde nationale competitie.

Alvorens de harde marktwerking van de European League zijn werk te laten doen, dient er derhalve goed nagedacht te worden over een toekomstplan voor de clubs die anders onherroepelijk buiten de boot vallen en ten dode zijn opgeschreven.

    • B. Overmars