Vmbo en mbo gaan samen in Amsterdam

Duizenden vmbo- en mbo-scholieren in Amsterdam zitten vanaf volgend jaar op dezelfde school. Circa 25 bijzondere middelbare scholen (verenigd in de Interconfessionele Scholengroep Amsterdam) gaan verregaand samenwerken met het ROC ASA, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in onder andere Amsterdam. De scholen samen goed voor bijna 30.000 leerlingen willen vanaf volgend schooljaar locaties voor zowel vmbo- als mbo-onderwijs stichten.

Leerlingen van de Interconfessionele Scholengroep Amsterdam (ISA) en ROC ASA zullen hierdoor op dezelfde locatie onderwijs krijgen. Op die locaties komen ook voorzieningen waar studenten stage kunnen lopen, zoals een ziekenhuis. Deze week heeft initiatiefnemer Leo Lenssen, adviseur van het college van bestuur van ROC ASA, de plannen aan de Amsterdamse wethouder Aboutaleb (PvdA, Onderwijs) gepresenteerd.

Volgens Lenssen hopen de scholen met deze nieuwe onderwijsvorm de uitval van leerlingen in het vmbo en mbo tegen te gaan. ``Het systeem is op dit moment niet sluitend. Circa 30 procent van de leerlingen valt zonder diploma uit.'' Juist op het moment dat vmbo-leerlingen naar een nieuwe school moeten, is het risico op schooluitval het grootst, zegt Lenssen. ``Nu gaan ze geruisloos door van het vmbo naar het mbo.'' Ook in het havo en vwo haalt lang niet iedereen de eindstreep, maar volgens Lenssen zijn lager opgeleide leerlingen ``vele malen kwetsbaarder als zij zonder diploma van school gaan''.

ISA en ROC ASA hebben plannen voor een volledig nieuwe vmbo/mbo-school in Amsterdam-West. Lenssen: ``Daar moet niet alleen een school komen, maar ook andere bedrijvigheid, zoals winkels en bedrijfjes. Daar kan de school weer mee samenwerken, zodat theorie en praktijk elkaar beter afwisselen.'' De bedrijven kunnen stageplekken aanbieden en inhoudelijke kennis met de scholen delen. De initiatiefnemers hebben onder meer de kunst afgekeken bij een experiment in de Uterchtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn, waar het mbo nauw samenwerkt met bedrijven en zorginstellingen. Zo krijgen leerlingen die een mbo-opleiding voor verpleegkundige volgen, les in het ziekenhuis.

Beide organisaties bestuurlijk verantwoordelijk worden voor de scholen. Volgens Lenssen is het niet de bedoeling dat er grote schoollocaties komen. De gebouwen moeten redelijk kleinschalig blijven. De scholen denken dat de plannen zonder veel extra geld van de grond kunnen komen. ``We gaan intensief samenwerken met woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. Die zullen ook in de kosten delen.'' Staatssecretaris Rutte (VVD, Onderwijs) roept scholen al langer op dit soort `doorlopende leerlijnen' aan te bieden. Hij wil hiermee de toenemende uitval van leerlingen tegengaan.