Vaste boekenprijs blijft in 2005

De vaste boekenprijs blijft in 2005 gehandhaafd. De prijzen voor schoolboeken worden wel vrijgegeven. Dat maakte het kabinet gisteren na de wekelijkse ministerraad bekend. De controle op de vaste boekenprijs zal door het Commissariaat voor de Media worden gedaan.

Door een nieuwe mededingingswet is de huidige prijsbescherming op 1 januari volgend jaar niet meer geldig. In juli stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van de PvdA, GroenLinks en D66 om de vaste boekenprijs ook volgend jaar vast te houden. Alleen de VVD stemde tegen.

Het doel van de nieuwe boekenprijswet is om het aanbod aan titels zo groot en breed mogelijk te kunnen houden. De meningen over de effecten van de nieuwe wet zijn verdeeld. Voorstanders denken dat, als de vaste boekenprijs zou worden losgelaten, grote winkelketens lagere prijzen voor hun boeken zouden bedingen, waardoor middelgrote en kleine boekhandels een belangrijk deel van hun winst zouden moeten inleveren en misschien zouden moeten sluiten. Uitgevers zouden zich dan meer op bestsellers gaan richten, en minder commerciële boeken zouden hier de dupe van worden. Bovendien zou het loslaten van de vaste boekenprijs een bedreiging vormen voor regionale en gespecialiseerde boekhandels.

Tegenstanders menen dat de vaste boekenprijs een behoorlijke selectie in de weg staat. Uitgevers hoeven niet veel moeite te doen om de hoge prijzen waar te maken en op zoek te gaan naar subsidies.

De Socialistische Partij probeerde in juli de schoolboeken ook onder het wetsvoorstel te brengen door het indienen van een amendement. De SP vreesde dat het vrijgeven van de prijzen niet tot goedkopere schoolboeken zou leiden, maar tot een tweedeling onder de scholen, omdat niet iedere school de mogelijkheid heeft om goed over prijzen te onderhandelen met de uitgevers. Omdat de andere partijen wel verwachten dat de schoolboeken goedkoper zullen worden, werd het amendement verworpen.