Sarkozy neemt afscheid in stijl

Nicolas Sarkozy treedt met een luide knal af als minister van Financiën van Frankrijk. De twee kenmerken van zijn ministerschap zijn verenigd in één afscheidsgebaar: de bizarre fusie van Sagem en Snecma. De overeenkomst levert de schatkist geld op en schept een nationale kampioen die Franse banen kan redden.

Snecma maakt vliegtuigmotoren en Sagem vervaardigt elektronische onderdelen voor onder meer de defensie-industrie. Afgezien van een paar zijdelingse raakvlakken ligt er geen indstriële logica aan een fusie van deze bedrijven ten grondslag.

De overeenkomst is zodanig opgezet dat Sagem, dat een marktwaarde heeft van nauwelijks de helft van die van het doelwit, Snecma overneemt. Omdat de Franse staat een meerderheidsbelang heeft in Snecma, vermijdt deze formule een nationalisering van Sagem. Sarkozy komt niettemin volledig aan zijn trekken. Als verkopende aandeelhouder kan de regering ervoor zorgen dat de overeenkomst hoe dan ook doorgaat. Belangrijker nog is dat Sagem ruwweg een kwart van het bedrag in contanten betaalt, tegen een van tevoren vastgestelde premie. De krap bij kas zittende staat kan zo bijna 800 miljoen euro bijschrijven, zonder tot een formele privatisering van Snecma te hoeven overgaan.

Nog een laatste politieke triomf voor Sarkozy dus? De enige mogelijke spaak in het wiel zou een bod met een premie van 20 procent in contanten kunnen zijn van een concurrent als General Electrics. Daardoor zou de minister van Financiën in verlegenheid worden gebracht. Maar in het licht van Novartis' gedwarsboomde interesse in het Frans-Duitse farmacieconcern Aventis zou General Electric wel eens kunnen aarzelen de Franse regering uit te dagen. In ieder geval lijkt Sarkozy met deze mogelijkheid rekening te hebben gehouden. Hij zou General Electric een minderheidsbelang in het gefuseerde bedrijf hebben aangeboden, hetgeen verdacht veel op een zoethoudertje lijkt.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.