Oeverloos en lachwekkend gekoer over Damduiven

Alle diervriendelijke en creatieve pogingen ten spijt die jarenlang zijn toegepast om de duivenpopulatie op de Dam te decimeren zijn tot nog toe mislukt (NRC Handelsblad, 23 oktober). Het is kennelijk een jaarlijks terugkerend onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Terecht ook dat de GG en GD zijn ingeschakeld om hierover mee te denken. Die beesten barsten namelijk van de parasieten en hun excrementen zorgen voor schade aan gebouwen en zijn een bron voor menig overgevoeligheidsreactie die vaak tot een allergie leidt.

Er zijn verschillende partijen bij deze duivendiscussie betrokken; D66 wethouder Frankfurther die geen knopen durft door te hakken, waarschijnlijk een ornitholoog van `til' uit, de voorzitster van de landelijke werkgroep Duivenoverlast Marleen Dijgers die beweert dat 75 procent van de duiven verdwaalde postduiven zijn, dus eigenlijk hele domme duiven.

Hoe weet ze dat trouwens? Eerst gevangen, toen gekeken, geteld en weer losgelaten?

Overwogen wordt het probleem te attaqueren middels kalkeieren en duiventillen op de Dam, en dat is nog maar een experiment. Dit jarenlange duivengezeur begint onderhand een tenenkrommend gehalte te krijgen waar de raad zich nogal belachelijk mee maakt. Burgemeester Cohen, verzin desnoods een list, maar maakt u nou eens een einde aan dit oeverloze en lachwekkende gekoer in uw raad.