Nederlander heeft gebrek aan zelfinzicht of is hypocriet 2

Onbegrijpelijk dat GroenLinks langer doorwerken bespreekbaar vindt (Bart Snels, opiniepagina 26 oktober). En dat terwijl op dezelfde dag in dezelfde krant het SCP publiceert dat de Nederlandse bevolking helemaal niet langer wil doorwerken, 50 procent van de geïnterviewden wil juist met pensioen voor zijn vijfenzestigste.

Waarom voeren de meeste politieke partijen, zelfs GroenLinks gaat hierin mee, een discussie over afschaffing van het prepensioen en zelfs verlenging van de pensioenleeftijd? Vanwege de vergrijzingsgolf, wordt er gezegd. Die vergrijzingsgolf is al jaren aan de gang, dus niets nieuws onder zon. Ondertussen gaat het goed met Nederland. Niet alleen zijn we erg blij met ons privé-leven, zo blijkt uit het SCP-rapport, maar we zijn nog nooit zo welvarend geweest. We hebben dan ook goed verdiend met zijn allen in de jaren negentig. Maar ja, door de vergrijzing zou het weleens wat minder kunnen worden. Nou en?

Nederlanders willen geen verharde Amerikaanse samenleving, waar mensen lang en hard moeten werken om veel te kunnen verdienen. Nederlanders zijn best bereid om met wat minder welvaart genoegen te nemen voor het behoud van vrije tijd. Vrije tijd is een belangrijk gemeengoed in Nederland. Waarom zwengelt GroenLinks of voor mijn part de PvdA niet een discussie aan over het heilige doel van de economische groei? Die groei is helemaal niet zo goed voor onze samenleving. Moeten we nog meer dvd-spelers, supersnelle internetcomputers, mobiele telefoons en four wheel drives kunnen aanschaffen? Willen we nog grotere huizen en met nog meer mensen in de file staan en nog meer luchtvervuiling? Of willen we gewoon wat bescheidener gaan verdienen met zijn allen (ook de gepensioneerden), maar wel solidair zijn met elkaar en genieten van onze vrije tijd? Het SCP weet het al, nu de Tweede Kamer nog.