Nederlander heeft gebrek aan zelfinzicht of is hypocriet 1

Nederlanders willen een maatschappij met solidariteit, gemeenschapszin, kleinschaligheid en burgerlijke verantwoordelijkheid, zo blijkt uit het deze week verschenen rapport van het Centraal en Cultureel Planbureau. Ik geloof er helemaal niets van. Het stemt me droevig dat we kennelijk zo'n groot gebrek aan zelfinzicht hebben dan wel zo hypocriet zijn of we krijgen hier door onderzoekers of media een oor aangenaaid.

Solidariteit, gemeenschapszin, kleinschaligheid en burgerlijke verantwoordelijkheid mochten `we' dat al willen, dan gedragen we ons daar helemaal niet naar. Want `we' willen in steeds grotere auto's net zo hard mogen rijden als ons zelf goed dunkt. We willen ons sowieso in het verkeer en in de openbare ruimte niets aan anderen gelegen laten liggen, zelfs niet als dat overlast geeft (bijvoorbeeld: mobiel bellen in de trein, anarchie in het Amsterdamse fietsverkeer, hondenpoep en andere rotzooi op straat). We willen drie keer per jaar met vakantie, liefst met het vliegtuig of naar wintersport. We willen dat de overheid voorkomt dat we enig risico lopen, zeker geen treinongelukken of vuurwerkrampen, maar we willen niet meer belasting betalen en ook niet meer regelgeving. We willen sowieso veilig zijn zonder dat dat onze privacy beperkt.

We willen dat de overheid zorgt voor onze bejaarden en voor onze kinderen. We willen álle dure medische ingrepen, ook als dat betekent dat ouderen verkommeren in verpleeghuizen en we willen vooral geen pijnlijke keuzes hoeven maken. We willen niet dat het Groene Hart volgebouwd wordt, maar we willen wel allemaal een betaalbaar huis met een tuin. We willen zeker ook zo kort mogelijk werken en daar zo veel mogelijk mee verdienen, ook als dat anderen buitenspel houdt en toekomstige generaties voor problemen stelt. En we zijn heel solidair met buitenlanders, maar laat ze vooral niet te dichtbij komen wonen of van ons komen `profiteren'. Solidariteit? Ja, anderen moeten solidair zijn met óns. Maar niet omgekeerd!

Als we deze maatschappij op onze eigen wijze in willen richten, naar onze eigen normen en waarden, laten we dat dan gewoon doen. Maar dan ook écht. Niet alleen in de vorm van sociaal-wenselijke antwoorden op vragen in een onderzoeksenquête. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. En laten we dan eens beginnen met het ontwikkelen van een beetje meer zelfinzicht!