Nederland wordt steeds ingewikkelder

Wie kinderopvang wil aanvragen, moet stapels formulieren invullen. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van persoonsgebonden budget, studiefinanciering, een stroomleverancier of een nieuwe telefoonlijn.

Nederland wordt steeds ingewikkelder. Formulieren invullen, informatie verzamelen, mensen zijn er ,,uren mee bezig en begrijpen nog niet hoe het zit'', zei Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau deze week. ,,Daar worden mensen korzelig van.''

Minister De Graaf (Bestuurlijke vernieuwing) wil daar wat aan doen. De administratieve lastendruk vanuit de overheid moet aan het einde van deze kabinetsperiode, in 2007, met een kwart zijn verminderd. Als onderdeel van dat beleid kunnen burgers sinds 30 juni hun klachten over administratieve lastendruk kwijt op de website www.lastvandeoverheid.nl, die is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle grieven over lasten die te veel tijd kosten, irriteren of als te ingewikkeld worden ervaren worden daar verzameld.

Hoewel afzonderlijke ministeries en lagere overheden nu ook hun eigen klachtenprocedures hebben, bestond er nog geen loket dat speciaal voor administratieve lastendruk is, zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. De site is speciaal gericht op groepen die vaak te maken hebben met een stapeling van administratieve lasten, zoals ouderen, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden en vrijwilligers. Het digitale verzamelpunt stuurt een klacht door naar het betreffende ministerie. Om de website eerst technisch te testen, is er tot nu toe weinig publiciteit aan gegeven. Er zijn dan ook niet meer dan enkele tientallen klachten binnengekomen.