Kabinet rekt milieunormen op

Het kabinet wil gemeenten bij de bouw van nieuwe woningen meer ruimte geven om af te wijken van milieunormen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Volgens het interimwetsvoorstel stad-en-milieubenadering mogen gemeenten zowel in stedelijk als in landelijk gebied onder voorwaarden afwijken van milieueisen als geluidsnormen of regels voor stank.