Kabinet legt schnabbels journalist aan banden

De rijksoverheid maakt geen gebruik meer van betaalde diensten van journalisten. Dat verklaarde vice-premier Zalm gistermiddag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet hoopt met deze maatregel een bijdrage te leveren aan de ,,journalistieke onafhankelijkheid''. Volgens Zalm wil het kabinet een einde maken aan de ,,huidige verwarrende relatie tussen journalistiek en overheid''. Vanaf 2005 zal de rijksoverheid nog werkzame journalisten daarom niet meer betalen voor diensten als het verzorgen van een mediatraining, het leiden van bijeenkomsten en het schrijven van teksten.

Een gratis bijdrage van een journalist stuit niet op bezwaren van het kabinet. ,,Integendeel'', zei Zalm, ,,we willen het contact tussen pers en politiek optimaal houden''. Journalisten kunnen blijven rekenen op een presentje voor geleverde diensten. Ze krijgen dezelfde behandeling als ambtenaren: de attentie mag maximaal vijftig euro kosten.

De discussie over het bijklussen van journalisten startte in augustus van dit jaar. Toen maakte het KRO-programma Reporter lijsten openbaar, waarop te zien was welke journalisten ook in opdracht werkten voor de rijksoverheid. Zo hielden parlementair verslaggevers zich ook bezig met mediatrainingen aan politici.

Volgens het kabinet draagt niet alleen de journalistiek, maar ook de overheid een verantwoordelijkheid om de geloofwaardigheid van de pers hoog te houden. Het kabinet schrijft in een persbericht dat voor de overheid voorop staat ,,dat de journalistiek in een democratische samenleving haar kritische rol optimaal moet kunnen vervullen''. Op de vraag of het begrotingstekort hierdoor minder hoog uit zal vallen, antwoordde de vice-premier dat de maatregel ,,meer principieel dan financieel'' van aard is.