Israël

Wat ik in `Joden versus joden' (Zaterdags Bijvoegsel 23-10) heb gelezen over de positie van sommige Israëliërs ten opzichte van de Palestijnen stemmen mij droef en cynisch. Dat volgens een onderzoek meer dan 40 procent van de Israëliërs gedwongen verhuizing van de Palestijnen en 64 procent de deportatie van Arabische Israëliërs steunt is onbegrijpelijk. Waar ligt toch het verschil? Met welk onrecht strijden sommige Palestijnse terreurgroeperingen (of verzetsgroeperingen, het is maar van welke kant je het bekijkt) dan voor een verenigd Palestina? De overtuigingen van de extremistische groepen aan Israëlische en Palestijnse zijden kunnen niet als uitgangspunt dienen voor de oplossing van het conflict (als dat tenminste nog steeds het doel is).

Mijns inziens moet de Nederlandse regering proberen om de Israëlische regering ertoe te bewegen de polarisatie van de meer gematigde meningen aan beide zijden tegen te werken door verzoening voor te staan, ook al zal een Israëlische premier, net zoals Rabin, vervolgens om die reden door sommige Israëliërs beschouwd worden als door-en-door-slecht.