`Hey, die nieuwe vertaling lijkt me super'

Woensdag werd De Nieuwe Bijbelvertaling gepresenteerd. Onmiddellijk laaide de discussie tussen voor- en tegenstanders weer op: is de modernisering van bijbelteksten die voor een deel taalkundig gemeengoed zijn geworden onvergeeflijk of niet?

Op de website www.denieuwebijbelvertaling.nl ligt de nadruk op de feestelijke presentatie eerder deze week, maar ook de weerslag van die discussie is er te vinden. Taalkundige zaken worden met name aangesneden in het hoofdstuk `achtergrondinformatie', waar de vertalers hun methode verantwoorden. Onder andere gaan ze uitgebreid in op de weergave van de naam JHWH, de naam van de God van Israël die in de Hebreeuwse brontekst vaak voorkomt. Het is lange tijd punt van discussie geweest, maar uiteindelijk is gekozen voor aansluiting bij de traditie: JHWH wordt weergegeven met `HEER', ,,in een lay-out die duidelijk maakt dat in de Hebreeuwse tekst de godsnaam gebruikt is''.

Een informatieve blik in de keuken biedt een aantal columns, die drie van de vertalers het afgelopen jaar wekelijks schreven voor onder andere het Friesch Dagblad. In deze columns wordt steeds een specifiek vertaalprobleem tegen het licht gehouden. Zo komt de veel bekritiseerde vervanging van `kribbe' en `herberg' door `voederbak' en `nergens plaats' aan de orde, de vraag of de harp van David wel een harp was of toch een ander snaarinstrument, en waarom het bekende `ijdelheid der ijdelheden' in de nieuwe vertaling `lucht en leegte' is geworden.

Voor wie niet onmiddellijk alle bijbelvertalingen in boekvorm bij de hand heeft biedt www.denieuwebijbelvertaling.nl de mogelijkheid om tekstplaatsen en woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling te leggen naast andere vertalingen, bijvoorbeeld de NBG-vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap uit 1951 (die dicht bij de tekst van de oude Statenbijbel bleef) en de Groot Nieuws Bijbel uit 1996 (die omgangstaal hanteerde en ook bedoeld was voor niet-kerkelijke lezers).

Naast deze vertaalkwesties biedt de sober in pasteltinten uitgevoerde website onder andere informatie over alle evenementen die deze weken en maanden rondom de presentatie gehouden worden. Dat programma loopt door tot april volgend jaar, want dan pas eindigt de bijbelestafette langs bijzondere plaatsen en stilteplekken in het land. Ook is er een gastenboek met reacties op de uitgave. Kritische opmerkingen zijn er wel ('ik ben van mening dat het een ontkrachting van de bijbel is'), maar over het algemeen overheersen toch waardering en applaus: ``Hey, die nieuwe vertaling lijkt me super''.

www.denieuwebijbelvertaling.nl