Groei in Amerikaanse kunstsector

In Amerika groeien zowel vraag als aanbod in de kunsten, ondanks de afname van overheidssteun. Volgens het U.S. Bureau of Economic Analysis stegen de uitgaven van consumenten aan de podiumkunsten van 6,2 miljard dollar in 1991 naar 8,7 miljard in 2001. In 2001-'02 deed ruim 76 procent van de Amerikaanse volwassenen iets aan kunst, variërend van lezen, kijken en bezoeken tot zelf scheppen. De Unesco heeft in 2000 berekend dat de internationale `handel' in culturele `goederen' – literatuur, muziek, beeldende kunst, film, fotografie, tv – tussen 1980 en 1998 exponentieel is gegroeid van 95 miljard naar 387 miljard.