Geding Kunstweb tegen Amsterdam

De Amsterdamse stichting Kunstweb heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam waarin zij eist dat de gemeente tot het einde van dit jaar de stichting financieel in stand houdt. Dat is volgens Kunstweb nodig om de afspraken die er nog zijn met scholen na te komen en alle werkzaamheden af te ronden.

De stichting Kunstweb verzorgt tot op heden de kunst- en cultuureducatie op scholen in Amsterdam, maar krijgt vanaf 1 januari volgend jaar geen subsidie meer en zal dan worden opgeheven. Kunstweb is namelijk nagenoeg failliet en zal zonder steun van de gemeente onmiddellijk haar werkzaamheden moeten stopzetten. Volgens Kunstweb heeft de gemeente begin dit jaar de garantie gegeven dat zij de stichting dit jaar financieel in stand zou houden.

Volgens een woordvoerster van Kunstweb weigert de gemeente die garantie nu na te komen en dat gaat volgens Kunstweb ten koste van het personeel en alle scholen die nu nog kunst- en cultuuronderwijs via Kunstweb ontvangen.

Volgens Kunstweb is de gemeente verplicht er zorg voor te dragen dat Kunstweb in staat is haar kennis en kunde op andere partijen over te dragen en haar nog lopende verplichtingen aan scholen naar te komen. ,,Als we nu stoppen is er totaal geen infrastructuur meer voor kunstonderwijs.''

Een woordvoerder van wethouder Belliot (Cultuur) erkent dat er in het voorjaar gesproken is over een financiële garantie, maar zegt dat de situatie is veranderd doordat Kunstweb nagenoeg failliet is. ,,Je gaat geen geld meer steken in een failliet bedrijf.''

De stichting verzorgt sinds 1996 in Amsterdam het kunst- en cultuuronderwijs voor scholen. Op dit moment zijn dat er ongeveer 250. Een school neemt contact op met de stichting die vervolgens kijkt welke instelling of cursus bij de school past. De stichting kampt echter al jaren met financiële en organisatorische problemen. In de periode tot 2001 versleet Kunstweb bijvoorbeeld zeven directeuren.

Daarom heeft wethouder Belliot besloten om de stichting geen subsidie meer toe te kennen, maar in te zetten op andere organisaties die de taken van Kunstweb van volgend jaar over moeten nemen. Het kort geding dient op 17 november.