Bedenk het idee van het jaar

Goede ideeën verbeteren de wereld – of op zijn minst veraangenamen ze het dagelijks leven. Denk aan uitvindingen als de fietsverlichting op batterijen. Denk aan oplossingen als de vliegjes in urinoirs om mannen beter te laten mikken. Of aan maatregelen als de koopavond.

NRC Handelsblad zoekt het idee van het jaar 2005. Je moet er maar opkomen: de oplossing voor luid mobiel bellen, de maatregel tegen zware terreinwagens, het antwoord op overlast op straat of de manier om de angst voor `nieuwe Nederlanders' weg te nemen.

Elk idee is welkom dat Nederland, of op zijn minst een groep Nederlanders, komend jaar vooruit helpt.

Schrijf uw idee kernachtig op in max. 250 woorden, illustraties zijn welkom.

Stuur uw inzendingen voor

1 december naar:

NRC Handelsblad

Idee van het Jaar

Postbus 8987,

3009 TH ROTTERDAM

Of naar hetidee@nrc.nl

De beste ideeën zullen worden gepubliceerd in het Zaterdags Bijvoegsel van 18 december. De inzenders wier bijdrage wordt geplaatst ontvangen een boekenbon van 50 euro.

Een jury met reclamevrouw Karin Venetis, ontwerper

Paul Mijksenaar, morosoof Matthijs van Boxsel en journalist H.J.A. Hofland zal één idee bekronen met de

Gouden Slijpsteen.