Voorstellen kabinet aan vakbonden

Het kabinet doet waarschijnlijk het komende weekeinde voorstellen aan de vakcentrales FNV, CNV en MHP over de ingrepen in de sociale zekerheid. Uiterlijk eind volgende week zou dan een akkoord worden gesloten. Dat zei een woordvoerder van de Sociaal-Economische Raad (SER) vanochtend.

De bestuurders van de vakcentrales zijn van plan maandag bij elkaar te komen om de voorstellen te bespreken. CNV-voorzitter Terpstra zei vanochtend er zeer aan te hechten ,,om maandag te weten waar we aan toe zijn''. Mochten de vakcentrales instemmen, dan moeten de werkgevers nog akkoord gaan met het conceptakkoord. In het snelste scenario ligt volgende week dinsdag een uiteindelijk akkoord klaar.

De voorzitters van de vakcentrales onderhandelden woensdagnacht voorlopig voor het laatst met premier Balkenende (CDA) en de ministers De Geus (Sociale Zaken, CDA) en Zalm (Financiën, VVD). Na deze onderhandelingen op `hoofdlijnen', waarin vakcentrales en kabinet volgens de SER-woordvoerder alleen spraken over de maatregelen rond WAO, vroegpensioen en levensloop, is er volop overlegd tussen ambtenaren en specialisten van de vakcentrales. Dit zogenoemde `technische overleg' gaat vandaag door.

Ambtenaren en vakcentralespecialisten berekenen in dit overleg wat de uitkomst van de discussies tussen ministers en voorzitters – waarover geen van de partijen mededelingen wil doen – in werkelijkheid betekent. ,,Wij kijken hoe de afspraken voor mensen van vlees en bloed uitwerken'', aldus een FNV-woordvoerder.

In voorgaande jaren werd er door specialisten van vakcentrales, werkgevers en overheid al in de maanden voordat een sociaal akkoord gesloten zou worden onderhandeld en berekend wat voor gevolgen maatregelen zouden hebben. ,,De voorzitters gaan dan onderhandelen om de laatste plooien glad te strijken'', aldus MHP-voorzitter Verhoeven. Omdat het voorjaarsoverleg op 18 mei stukliep, is de situatie nu anders en gaat het in omgekeerde volgorde. Voorzitters en ministers proberen een akkoord te sluiten, terwijl ze de precieze uitwerking van de plannen nog niet hebben berekend.