Vaticaan: in AZG `nazi-praktijken'

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) is woedend over een beschuldiging van het Vaticaan dat het ziekenhuis zich schuldig zou maken aan `nazi-praktijken'. Aanleiding is het protocol dat het AZG heeft voor levensbeëindiging bij ongeneeslijk zieke kinderen onder de twaalf jaar. Het dagblad L'Osservatore Romano, het officiële orgaan van het Vaticaan in Rome, meldde vorige maand dat het ziekenhuis hiermee inbreuk maakt op de ethische afspraken die zijn gemaakt bij de processen in de Duitse stad Neurenberg in 1945 en 1946.

AZG-woordvoerder R. Verhagen zegt dat het ziekenhuis ,,erg boos'' is. ,,Wij voeren hier een moreel zwaar beladen ethische discussie en het Vaticaan legt de link met het nazi-regime. Men heeft werkelijk geen benul waarover men praat.'' Het ziekenhuis beraadt zich op stappen. Welke dat zijn kan Verhagen nog niet zeggen. ,,Als je zoals wij een serieuze discussie wilt voeren over euthanasie, is het de vraag of je dit soort kreten serieus moet nemen. Misschien is het beter om je schouders erover op te halen.''

De krant heeft geen contact opgenomen met het ziekenhuis, aldus Verhagen. Medewerkers van het AZG lazen de vertaalde tekst van het artikel in L'Osservatore bij toeval enkele weken geleden op internet.

Het AZG zette begin dit jaar na jarenlang overleg met het openbaar ministerie in Groningen een protocol op, waarin staat onder welke criteria het leven van een ongeneeslijk ziek kind kan worden beëindigd, wanneer de ouders hierom vragen. Die criteria zijn dat sprake moet zijn van ernstig en uitzichtloos lijden bij het kind en dat er geen uitzicht is op verbetering.

Sinds het protocol wordt gehanteerd, meldde het AZG bij het OM drie gevallen van levensbeëindiging op verzoek bij kinderen. In alle gevallen is de zaak geseponeerd, aldus Verhagen. Het Groningse ziekenhuis is het eerste in Nederland dat zo'n protocol heeft. Volgens hoogleraar kindergeneeskunde P. Sauer van het AZG is het een grote uitzondering dat het leven van een ernstig en ongeneeslijk ziek kind op verzoek van de ouders wordt beëindigd.