Toneelprijs NRC

De klucht De tante van Charlie van Jon van Eerd is genomineerd voor de NRC Handelsblad Toneelpublieksprijs. Eerder werd Vondels treurspel Jozef in Egypte genomineerd. De winnaar wordt in juni bekendgemaakt.