Sabina Murray duikt in het kannibalisme

`Hier in deze tunnel was geen zuurstof, alleen maar groezelig licht en het lage gedreun van de metro. Het leek alsof hij in een enorme darm zat, en voorbij de bocht in de tunnel was een maag die op het punt stond zich te legen.' Aldus een personage dat op de metro wacht.

Het is geen toeval dat deze prachtige metafoor over spijsvertering gaat. Sabina Murrays ik-vertelster, de 22-jarige Katherine Shea, die als een gillende keukenmeid door het leven schiet, heeft het nu eenmaal altijd over eten. Honger en overleven zijn wat haar betreft de grote constanten in het leven. Nietzscheaanse waarden die het fundament vormen van de Amerikaanse samenleving, maar die zij bereid is verder door te voeren dan ieder ander.

Is het cultuurkritiek? Is het meer dan fascinerende perversie? Ja nou, het is ook nog buitengewoon geestig.

Katherine lijkt op de vlucht voor een rijke vader en voor de confrontatie met haar ernstig gestoorde moeder, die zich al een leven lang met antidepressiva staande tracht te houden. Maar onderweg, zwervend door Noord-Amerika en Europa, verliest ze overal vrienden die later met grote vleeswonden en tandafdrukken worden gevonden. Meer dan vervelend lijkt ze het zelden te vinden.

Katherine is gefascineerd door kannibalisme, en levert met grote regelmaat scherpzinnige interpretaties van allerlei kunstuitingen die steeds weer uitdraaien op kannibalisme. Haar lezing van Hans en Grietje is prachtig in zijn gruwelijkheid, niet in de laatste plaats dankzij Grietjes nuchtere opmerking: `Ach [...] Er verdwijnen iedere dag mensen.'

Een ver doorgevoerde obsessie, gelardeerd met komische passages is al meer dan je van de meeste thrillers mag verwachten, maar Murray schrijft bij vlagen ook nog geweldig.

De auteursfoto op het achterplat toont een bleke vrouw, met donker halflang haar, een donkere jas met bontkraag, een wazige blik en dunne lippen die in een verontrustende glimlach vertrokken zijn. Ze doet wat verzorging en pose betreft denken aan Donna Tartt, een kwijnende, fin de siècle-achtige jonge vrouw. Gedurende het lezen van het boek wordt die foto steeds gruwelijker.

Sabina Murray: Een verslindende obsessie, Cargo, 350 blz., €19,90. Vertaald uit het Engels door Lucie van Rooijen.