Plan voor meer subsidie bij groter aantal studenten

Het kabinet wil dat hogescholen en universiteiten meer met elkaar gaan concurreren om studenten aan zich te binden. De rijksbijdrage wordt meer dan nu afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten. In een beleidsbrief van staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) worden verder veranderingen in de studiefinanciering voorgesteld.

3