Pas verschenen

De Nieuwe Bijbelvertaling.

Standaardeditie. Nederlands Bijbelgenootschap/Katholieke Bijbelstichting, 1990 blz. €29,50. Met Deuterocanonieke boeken €33,50

Literaire editie. Querido/Jongbloed, 2400 blz. €39,50

Zonder bijbelversnummers in de tekst.

Katholieke editie. Katholieke Bijbelstichting/Vlaams Bijbelgenootschap, 1728 blz. €37,50

Met een andere volgorde van bijbelboeken.

Editie Gouden Reeks. Drie delen in cassette. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2404 + 338 blz. €84,95 (tot 1 januari), daarna €89,95

Uitgave in drie delen, gebonden en met 241 prenten van Gustave Doré.

Paralleleditie. Jongbloed, 2230 blz. €57,50

Statenvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling in één uitgave.

Zakeditie. Jongbloed, 1760 blz. €39,50

Dundruk in klein formaat: 9,5 x 15 cm.

Bijbel voor kerk, thuis en persoonlijk gebruik. Jongbloed, €42,50

Ook verkrijgbaar met de naam van gemeente of kerkgenootschap op het omslag.

Huwelijksbijbel met canonieke boeken. Jongbloed, 1344 blz. €45,–. Met Deuterocanonieke boeken 1584 blz. €49,–

Uitvoering geïnspireerd op de huwelijksbijbel die prinses Máxima en prins Willem-Alexander ontvingen

Kanselbijbel. Jongbloed, 1280 blz. €350,–

Zeer groot formaat voor op lessenaar: 23 x 36 cm.

Nieuwe Bijbelvertaling op cd-rom. Importantia, €34,95 Zie ook Online Bijbel Platform (www.www.onlinebible.org) en www.denieuwebijbelvertaling.nl.

Pieter Oussoren: Naardense Bijbel. Skandalon & Plantijn, 1700 blz. €66,– (www.skandalon.nl)

Huub Oosterhuis en Alex van Heusden: In de woestijn. Het boek Numeri. De Prom, 160 blz. €16,95

`Poëtische' vertaling van het derde bijbelboek. Tegelijkertijd verschenen bij dezelfde uitgever van dezelfde vertalers herdrukken van In den beginne. Het boek Genesis (215 blz. €17,50) en En dit zijn de namen. Het boek Exodus (171 blz. €16,95).

Sijbolt Noorda, Christien Oele (red.): Er is een kindeke. De geboorte van Jezus in de Nederlandse cultuur. Amsterdam University Press, 168 blz. €19,50

Opstellen over het kerstverhaal.

Rieuwerd Buitenwerf, Clazien Verheul (e.a.): Lucht en leegte. Columns over de Nieuwe Bijbelvertaling. Nederlands Bijbelgenootschap, 100 blz. €12,95

Eerder verschenen in het Friesch Dagblad.

Mensen met een verhaal. Nederlands Bijbelgenootschap, 120 blz. €9,95

Gesprekken met prominente Nederlanders (Margreet Blanken, Piet Hein Donner) over de Bijbel.