Opslag vuurwerk nog onveilig

Van de ongeveer 1.900 verkooppunten van vuurwerk voldoet maar iets meer dan de helft aan de eisen die in het vuurwerkbesluit staan, zo blijkt uit een inventarisatie door de VROM-Inspectie. Het meest voorkomende probleem is het ontbreken van sprinkler-blusinstallaties. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft in een brief opgeroepen om vuurwerkopslagplaatsen te controleren.