Meer kanker door vergrijzing

Het aantal nieuwe gevallen van kanker zal in de komende tien jaar fors toenemen. Dat blijkt uit een signaleringsrapport dat KWF Kankerbestrijding heeft opgesteld. Het aantal nieuwe kankergevallen zal in 2015 zijn gestegen tot 95.000. Dat is een toename met 40 procent ten opzichte van het jaar 2000. De toename komt grotendeels door de vergrijzing van de bevolking.