Media en betaald voetbal hervatten overleg

Een bemiddelaar moet vertegenwoordigers van de media en het betaald voetbal weer aan de onderhandelingstafel brengen. Dat is de uitkomst van een kort geding dat gisteren diende in Den Haag.

Aanleiding was een brief die Eredivisie CV deze week naar de media verstuurde, waarin zij eenzijdig een aantal voorwaarden formuleert waaraan fotografen bij de eerstvolgende wedstrijd moeten voldoen. De brief volgde op weken vruchteloos overleg over nieuwe voorwaarden die Eredivisie CV wil stellen aan sportfotografen in voetbalstadions.

De partijen kwamen gisteren overeen de besprekingen zonder voorwaarden vooraf en advocaten te voeren. Wel achtte de president van de Haagse rechtbank, B. Punt, een bemiddelaar nodig. ,,Ik vraag me of de vlam bij u niet al te snel in de pan slaat. Als ik u zo hoor, kunt u dit zelf niet.'' Als de betrokkenen er niet uit komen, krijgt het kort geding medio december een vervolg. De nieuwe eisen gaan op zijn vroegst na de winterstop in.

Eredivisie CV wil fotografen onder meer voorschrijven dat zij alleen foto's mogen maken van `journalistiek relevante onderwerpen'. Verder mogen zij hun werk niet laten gebruiken voor internet of mobiele telefoons.

Hoewel Eredivisie CV voor de websites van bijvoorbeeld kranten een uitzondering wil maken, vinden partijen als de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Sportpers en het Genootschap van Hoofdredacteuren de voorwaarden onaanvaardbaar. Ze zouden onder meer het recht op vrije nieuwsgaring beperken. Ook zouden foto's nooit geretoucheerd mogen worden.

De nieuwe voorwaarden hangen samen met een (bijna gesloten) overeenkomst tussen het betaald voetbal en het bedrijf Infostrada, dat het alleenrecht op fotogebruik voor mobiele toepassingen wil verwerven.

De voorzieningenrechter liet gisteren weten de materie zeer complex te vinden. Advocaten van beide partijen verwezen veelvuldig naar een arrest uit 1987, waarin de Hoge Raad zich uitsprak in een conflict over uitzendrechten tussen de NOS en de voetbalbond KNVB. Punt: ,,Inmiddels is er heel veel veranderd. In die tijd kregen de clubs alleen nog geld binnen via toegangskaartjes. Er zijn nu veel meer vormen van inkomsten. U kunt nu de komende vijf of tien jaar tot de Hoge Raad gaan procederen, maar het lijkt me verstandiger voor beide partijen om eerst een grondige inventarisatie te maken van alle wensen en eisen.''