Heinichen voert schimmen van wraak en weerwraak op

Vetes is alweer het tweede misdaadverhaal rond commissaris Proteo Laurenti, de held van de in Triëst wonende Duitser Veit Heinichen. Laurenti is een Europese politiechef à la Maigret, Wallander, Beck, Aurelio Zen, enzovoort; een nurkse man, autoritair, die moeite heeft in de omgang met vrouwen, kort aangebonden kan zijn en die zijn werk meer als last dan als lust ziet. Heinichen weet overigens heel aardig op dat cliché te variëren door zijn haantje met veel humor regelmatig aan decorumverlies te laten lijden. `Al die vrouwen die zijn leven beheersten, het regelden en tegelijk lieten ontsporen.'

In Vetes doorkruist het privé-leven van Laurenti zijn werk, onder meer doordat zijn zeventienjarige zoon voortdurend opduikt op de plekken waar hij onderzoek doet, maar vooral doordat zijn vrouw hem op de eerste bladzij van het boek verlaat. Het mannenhuishouden dat Laurenti en zijn zoon overhouden is al snel niet alleen een hygiënische en logistieke puinhoop, maar ook een emotionele ruïne.

De politiezaken die centraal staan in dit boek zijn de bomaanslag op een gezin en de dood van een bejaarde zeevisser. Laurenti krijgt in de gaten dat die zaken met elkaar verbonden zijn wanneer een tweede bemanningslid van de visserskotter naakt en dood wordt aangetroffen. Wat moest die kotter met zijn vier bejaarde bemanningsleden nota bene met stormweer in de internationale wateren?

Binnen de toch al politiek geladen sfeer van Italiaanse neofascisten, blijkt in Vetes de nabijheid van de Kroatische grens van groot belang. Istrië, het stukje Kroatië dat in de loop der eeuwen als een fiche over de Europese speeltafel ging, blijkt zich voor de gruwelen uit haar verleden te wreken.

Heinichen voert zijn lezers meer in een schimmenspel van wraak en weerwraak, dat weliswaar weinig spectaculair geschreven is, maar dat wel boeit door de goed `gecaste' Laurenti en met name de sfeer rondom de `zaak'. Een thrillerreeks rond een knorrige politiecommissaris mag dan geen verbijsterende vondst meer zijn, deze held uit Triëst is alleszins de moeite waarde.

Veit Heinichen: Vetes, De Geus, 316 blz., €22,50. Uit het Duits vertaald door Pim Lukkenaer

    • Gert Jan de Vries