Griep

De actrice onder op de foto bij het artikel `Griep - Heerst altijd' (Cultureel Supplement, 22/10) is niet Margôt Ros maar Maartje Teussink, die tevens zingt en musiceert.